#ذهن_آگاهی hashtag on Instagram | inst24

#ذهن_آگاهی hashtag on Instagram | inst24

29

قوانین شکرگزاری یکی از قوانین شکر گزاری اصالت است، خواه شما قدردانی‌تان را به طور شفاهی بیان کنید، بنویسید، یا در ذهن‌تان تکرارش کنید، همیشه سعی کنید عمیق و با احساس قلبی انجامش دهید. سعی کنید هوشیارانه و با احساس قلبی شکرگزاری کنید. هرچه این شکرگزاری با احساس قلبی شما بیشتر آغشته شود، قدرت و اثر شکرگزاری در زندگی شما بیشتر می‌شود. حتی اگر در حین شکرگزاری احساس خفیفی از خوشحالی و رضایت به شما دست دهد هم کافی است تا از فواید فیزیکی و ذهنی شکرگزاری بهره ببرید، با این وجود سعی کنید نهایت بهره را از این کار ببرید با توجه عمیق به آنچه هست و اگر نمی بود زندگی شما سخت می شد. اگر در زمان خاصی که مشغول به شکرگزاری هستید، احساس اشتیاق و خوشحالی زیادی به شما دست نمی‌دهد، برای چند لحظه مکث کنید و از خود بپرسید، چرا باید برای این مورد، این شی یا این فرد، شکرگزار باشم؟ پرسیدن این سوال که چرا، به شما اجازه می دهد که واضح تر و عمیق تر بر روی موضوع فکر کنید، و در نتیجه احساس بیشتری در شما ایجاد می کند. کمی سرعت تان را کم کنید، نفس عمیقی بکشید و بپرسید چرا؟ . ➖➖➖➖➖ vidafallah.com ➖➖➖➖➖ . #عشق#زندگی#شکرگزاری #هستی #کائنات #زندگی_شاد #زندگی_سالم #ذهن#ذهن_آگاهی #ذهن_مثبت #مثبت_اندیشی #خودسازی#خودشناسی #ویدافلاح#ویدا_فلاح#روز#آسمان#انرژی_مثبت

)