#دوره_دیدن hashtag on Instagram | inst24

#دوره_دیدن hashtag on Instagram | inst24

32

‌ دوره دیدن ۵۳۶ تهران‌ ‌ ‌ ‌موسسه فرهنگی هنری کلام زنده عشق برای راهنمایی و مشاوره رایگان همایش ها با ما تماس بگیرید...‌ ‌ ‌‌ #کلام_زنده #جهانی_دوستانه_تر #مهارتهای_زندگی #تحول_فردی #عزت_نفس #رشد #اعتماد_به_نفس #مشاوره #مشاوره_خانواده #تحول #دوره_دیدن #براکا #دانستن #رضا_سلیمی#کورش_سلیمی#استاد_افسانه_سلیمی #رابطه #رابطه_سالم #دوستیابی#دانستن #تهران#طهران#عشق

43

‌ تیم آموزشی دانستن دوره دانستن ۶۲ تهران پژوهشگاه کلام زنده برای راهنمایی و مشاوره رایگان همایش ها با ما تماس بگیرید... #کلام_زنده #جهانی_دوستانه_تر #مهارتهای_زندگی #تحول_فردی #عزت_نفس #رشد #اعتماد_به_نفس #مشاوره #مشاوره_خانواده #تحول #دوره_دیدن #براکا #دانستن #رضا_سلیمی#کورش_سلیمی#استاد_افسانه_سلیمی #رابطه #رابطه_سالم #دوستیابی#دانستن تهران#طهران#عشق

30

دین است به گردنم تمام دوست داشتنت من همیشه تر از همیشه پشت نرده های اندیشه ام می یابم راز عشقی نیالوده به شرط افسانه سلیمی پژوهشگاه کلام زنده برای راهنمایی و مشاوره رایگان همایش ها با ما تماس بگیرید... #کلام_زنده #جهانی_دوستانه_تر #مهارتهای_زندگی #تحول_فردی #عزت_نفس #رشد #اعتماد_به_نفس #مشاوره #مشاوره_خانواده #تحول #دوره_دیدن #براکا #دانستن #رضا_سلیمی#کورش_سلیمی#استاد_افسانه_سلیمی #رابطه #رابطه_سالم #دوستیابی

30

وقتت را پر كن پر از حس خوب مفيد بودن اين كه هر روز بدانى وجودى مؤثر و فايده رسان هستى ، حالت را خوب مى كند . هيچ زمانى را به بيهودگى نگذران روزت را هدر نده ، به مفيد و مؤثر بودن سرگرم باش آنقدر كه ديگر فرصتى براى رنجش ها و تنفرها نداشته باشى کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی#دوستی#ساز#شادی#رهایی#عشق#عاشقی#قدردانی#سپاس#سپاسگزاری#قدردانی#حس_خوب#حال_خوب

20

هيچكس جز خود تو دليل خوشبختى تو نيست به روزهايت معناى تازه بده و زندگى ات را پر از حس خوب بودن كن مى شود سخاوت انتخاب تو باشد در هر آن چه كه ميتوانى به ديگران ياد بدهى سخاوتمند و بى دريغ باش و در هديه دادن و دست دل بازى ، بهترين خودت باش آن گاه جهان در دادن حال و هواى خوب به تو سخاوتمند و بى دريغ خواهد بود معامله ى خوبيست امتحان كن Photo by @ilkinkaracan #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

18

اين خوب است كه براى دلگرمى و آرام كردن او ، كنارش هستى . دوستى يعنى همين ! اما اين چه اصراريست كه او براى تو حرف بزند و از ناراحتى اش بگويد ؟! همين كه هستى كافيست ! بگذار اگر خواست خودش مى گويد . کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی#دوستی#ساز#شادی#رهایی#عشق#عاشقی#قدردانی#سپاس#سپاسگزاری#قدردانی#حس_خوب#حال_خوب

)