#دوره_دیدن hashtag on Instagram | inst24

#دوره_دیدن hashtag on Instagram | inst24

14

تیم راهنمایی پژوهشگاه مرکزی تهران دوره دیدن پژوهشگاه کلام زنده برای راهنمایی و مشاوره رایگان همایش ها با ما تماس بگیرید... #کلام_زنده #جهانی_دوستانه_تر #مهارتهای_زندگی #تحول_فردی #عزت_نفس #رشد #اعتماد_به_نفس #مشاوره #مشاوره_خانواده #تحول #دوره_دیدن #براکا #دانستن #رضا_سلیمی#کورش_سلیمی#استاد_افسانه_سلیمی #رابطه #رابطه_سالم #دوستیابی

8

با تو تنهایی بی تفسیر است. همایش دیدن پژوهشگاه کلام زنده برای راهنمایی و مشاوره رایگان همایش ها با ما تماس بگیرید... #کلام_زنده #جهانی_دوستانه_تر #مهارتهای_زندگی #تحول_فردی #عزت_نفس #رشد #اعتماد_به_نفس #مشاوره #مشاوره_خانواده #تحول #دوره_دیدن #براکا #دانستن #رضا_سلیمی#کورش_سلیمی#استاد_افسانه_سلیمی #رابطه #رابطه_سالم #دوستیابی

21

هيچكس جز خود تو دليل خوشبختى تو نيست به روزهايت معناى تازه بده و زندگى ات را پر از حس خوب بودن كن مى شود سخاوت انتخاب تو باشد در هر آن چه كه ميتوانى به ديگران ياد بدهى سخاوتمند و بى دريغ باش و در هديه دادن و دست دل بازى ، بهترين خودت باش آن گاه جهان در دادن حال و هواى خوب به تو سخاوتمند و بى دريغ خواهد بود معامله ى خوبيست امتحان كن Photo by @ilkinkaracan #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

از خودم شروع مى شود همه چيز هميشه همين بوده براى اين كه ديگران مرا محترم بدارند بايد خود ، براى خويش احترام قائل شوم يك احترام درونى به خود ، كه مى تواند از درك شايستگى هايم باشد @z.s.k.1990 #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

18

!او يك بازنده است باور كن ! تو را نمى گويم او را مى گويم كه هنوز به اين بلوغ نرسيده است كه مى شود با رفتن كسى زندگى و وسعت زيبايى هايش خراب نشود تو آنقدر بزرگ شده اى كه با رفتن او دل تنگ مى شوى ، غم مى گيرى ، اما عظمت و زيبايى زندگى ات را به ويرانى نمى كشانى . كاش او نرود ، اما اگر رفت جز دل تنگى و اندوه اتفاق ديگرى نمى افتد . مى دانم تو انقدر بزرگ شده اى #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

)