#افسانه_سلیمی hashtag on Instagram | inst24

#افسانه_سلیمی hashtag on Instagram | inst24

17

به‌جای تلاش برای بردن ، یاد بگیریم برنده بودن را همایش برفراز زندگی / تبریز #برفراززندگی#تبریز#کلام_زنده#افسانه_سلیمی

سمند افسانه ایی در روز افتتاحیه شرکت سرداران قشقایی ایران هماهنگی کشش ۰۹۱۳۵۶۶۰۵۶۶#اسب#سمند #سیلمی_برتر #اسطوره #اسطوره_ها #اسطوره_تکرارنشدنی #افسانه #افسانه_سلیمی #نریان #تعزیه_خوان #تعزیه_خوانی #تعزیه_تهران #تعزیه اصفهان#

21

هيچكس جز خود تو دليل خوشبختى تو نيست به روزهايت معناى تازه بده و زندگى ات را پر از حس خوب بودن كن مى شود سخاوت انتخاب تو باشد در هر آن چه كه ميتوانى به ديگران ياد بدهى سخاوتمند و بى دريغ باش و در هديه دادن و دست دل بازى ، بهترين خودت باش آن گاه جهان در دادن حال و هواى خوب به تو سخاوتمند و بى دريغ خواهد بود معامله ى خوبيست امتحان كن Photo by @ilkinkaracan #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

18

!او يك بازنده است باور كن ! تو را نمى گويم او را مى گويم كه هنوز به اين بلوغ نرسيده است كه مى شود با رفتن كسى زندگى و وسعت زيبايى هايش خراب نشود تو آنقدر بزرگ شده اى كه با رفتن او دل تنگ مى شوى ، غم مى گيرى ، اما عظمت و زيبايى زندگى ات را به ويرانى نمى كشانى . كاش او نرود ، اما اگر رفت جز دل تنگى و اندوه اتفاق ديگرى نمى افتد . مى دانم تو انقدر بزرگ شده اى #کلام_زنده#افسانه_سلیمی#تمرین_روزانه#مهارت_زندگی#دیدن#همایش#دوره_دیدن#مهارت#زندگی_مشترک#مهارت_زندگی#اعتماد#رابطه_سالم#براکا#روانشناسی#خودشناسی#روانشناسی_خانواده#روانشناسی_فردی#روانشناسی_شخصیت#حال_خوب#تحول#تحول_فردی

)