@chichisvl CHICHI Instagram photos and videos | inst24
@chichisvl CHICHI Instagram photos and videos | inst24

CHICHI (@chichisvl)

@pailin_official ✉️chichisvl@gmail.com

Posts: 1 055 Followers: 479 746 Following: 426

6

CHICHI (@chichisvl)

natural light☀️#nofilterneeded #PAILIN

21

CHICHI (@chichisvl)

Halo Halo😊 ມື້ນີ້ຈະມາແຊເຄັດລັບທາສີປາກແບບຈີ່ຈີ່ ດ້ວຍລິບສະຕິກຈາກ @yrcrush_cosmetics ເຮົາຈະເລີ່ມດ້ວຍສີ rose matters ທາທົ່ວປາກ ເພື່ອໃຫ້ສີປາກມີຄວາມສະໝຳ່ສະເໝີ 👉🏼ຕໍ່ດ້ວຍສີ erotas ເພິ່ມຄວາມມີມິຕິ (ແຕະພຽງ 3ຈຸດ ແລ້ວເກ່ຍ) 👉🏼ຕົບທ້າຍດ້ວຍສີ mania (ສີທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້) ໃຊ້ພຽງຫນ້ອຍດຽວ ກໍເຮັດໃຫ້ຮີມຟີປາກແລະໃບໜ້າເຮົາເບິ່ງສະຫວ່າງສົດໃສຂຶ້ນທັນທີ ຊ່ອງທາງການສັ່ງຊື້ ຫຼື ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ inbox: @yrcrush_cosmetics call or whatsapp: 0209955517

16

CHICHI (@chichisvl)

☕️☕️☀️

46

CHICHI (@chichisvl)

Spring🍂 #iwearPAILIN

4

CHICHI (@chichisvl)

the neutral colour palette 🎨 #inspiration #PAILIN #laos

57

CHICHI (@chichisvl)

Shhhh...🤫 #iwearPAILIN

68

CHICHI (@chichisvl)

smiling at you :)

12

CHICHI (@chichisvl)

stepping into 2019 full of positive vibes 💫

29

CHICHI (@chichisvl)

Hello 2019😼😽 | one last photo from the wedding i promise👌🏼

8

CHICHI (@chichisvl)

ending 2018⚡️#taobebithewedding

20

CHICHI (@chichisvl)

💕 #taobebithewedding

138

CHICHI (@chichisvl)

co gai vietnam🕊 #taobebithewedding